Emotionele Vrijheid

De meeste mensen hebben een innerlijke behoefte aan vrijheid of autonomie. Wie wil zich niet vrij voelen om naar eigen inzicht die dingen te doen die hij of zij het leukst vindt om te doen en die het best bij hem of haar passen. Maar dat gevoelens van vrijheid niet op zichzelf staan, blijkt uit de ‘Self-Determiniation-Theory’ van Deci en Ryan.

Volgens deze 'Self-Determination-Theory' hebben we het nodig om zowel over voldoende kennis en kunde te beschikken als over voldoende support van andere mensen om ons echt vrij te kunnen voelen. Deci en Ryan gaan uit van drie universele basisbehoeften die samen van invloed zijn op ons persoonlijk welbevinden en onze persoonlijke ontwikkeling: autonomie, competentie en relatie.

Met autonomie bedoelen Deci en Ryan het gevoel zelf te kunnen sturen op basis van de persoonlijke interesses en waarden, ook als anderen daar invloed op hebben. Met competentie wordt het gevoel van vertrouwen in de eigen capaciteiten en acties bedoeld. Onder relatie worden de gevoelens van verbondenheid, veiligheid en geborgenheid verstaan.

Mensen die voldoende emotionele vrijheid ervaren om te kunnen zijn wie ze zijn en te kiezen voor de baan en de omstandigheden die het best bij hen passen, zijn vaak het meest effectief in het sollicitatieproces. Om deze emotionele vrijheid te ervaren is voldoende kennis en inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en in de minder ontwikkelde eigenschappen een vereiste, samen met een scherp oog voor de  interesses en persoonlijke waarden.

Een (onbewust) ervaren tekort in een of meer van deze basisbehoeften, kan belemmerend werken in het sollicitatieproces en doorwerken op de twee andere basisbehoeften. Immers, wie zich onveilig voelt in relaties, zal ook sneller een minder

Door oog te houden voor eventuele angsten, frustraties en onzekerheden, en deze te erkennen als loopbaancoach met begrip en empathie, kun je als coach bijdragen aan de emotionele vrijheid van kandidaten. Er ontstaat dan vaak snel weer ruimte om met zelfvertrouwen een goed passende werksituatie organiseren.

Terug naar overzicht

Bekijk ook

Website laten maken door Modual.