Missie en Visie


Tijdens mijn werk als communicatieonderzoeker (propedeuse psychologie, afgestudeerd in de communicatiewetenschap aan de UVA), sprak ik, in tijden van reorganisaties, veel medewerkers van grote bedrijven die het gevoel hadden vast te zitten. Dit waren vaak zeer gemotiveerde mensen die zich al vroeg in hun loopbaan overbodig begonnen te voelen. De heftige gevoelens van onmacht en afhankelijkheid van deze mensen dreven mij om op zoek te gaan naar wegen waarmee zij zich weer gezien zouden kunnen voelen en weer in beweging konden komen. Ik vond belangrijke antwoorden op dit vraagstuk in de toenemende beschikbare kennis over Emotionele Intelligentie. Een prachtige intelligentie die iedereen, notabene gratis, bij zijn geboorte heeft meegekregen. Nu alleen nog beter leren omgaan met de enorme intelligentie achter onze, soms zo heftige emoties...

Hieronder zie je een piramide (gebaseerd op het Maslow-model) die uitdrukt hoe Emotionele Intelligentie als instrument voor persoonlijke ontwikkelingen en bewustzijnsgroei zou kunnen dienen: vanuit de basis waarbij je eenvoudige prikkels ervaart, werk je aan de ontwikkeling van meer zelfbewustzijn, zelfcontrole, sociale vaardigheden en zelfactualisatie naar uiteindelijk meer bewustzijn van de universele emotionele eenheid met de wereld om je heen.

The emotional intelligence pyramid (9-layer model). In: 'A New Layered Model on Emotional Intelligence' (2018): Athanasios S. Drigas and Chara Papoutsi, National Centre for Scientific Research, Greece. 

Missie

Ik geloof dat mensen sneller en vooral bewuster kunnen groeien, zowel zakelijk als in hun privĂ©leven, wanneer zij hun Emotionele Intelligentie beter laten samenwerken met hun IQ. Nog te veel laten we als mens een belangrijk potentieel van onze hersenen ongebruikt door hoofdzakelijk ons cognitieve brein, het 'controle gerichte deel' in te zetten. Hiermee sluit je een veelheid aan relevante informatie over je gezondheid, je welzijn, de mensen en de wereld om je heen, buiten. Wanneer je leert hoe je zintuigen je proberen te informeren over deze relevante zaken (EQ), ontwikkel je bewust een veel ruimer perspectief op de werkelijkheid. Een perspectief  dat je sneller bij kwalitatief betere oplossingen brengt dan wanneer je blijft hangen in alleen rationele gedachtenpatronen. 

Je ontdekt dat emoties niet bedoeld zijn om je van de wijs te brengen, maar juist om er wijzer van te worden en je aan te zetten tot constructieve actie. Meditatie, Mindfulness en Zelfcompassie vormen mijns inziens de belangrijkste instrumenten om je EQ te voeden en te ontwikkelen.

Visie

Het is mijn visie dat wanneer mensen hun EQ (Emotionele Intelligentie) beter laten samenwerken met hun IQ, zij authentieker worden en daarmee meer gaan bijdragen aan een evenwichtiger samenleving. Ik pleit er dan ook voor om al zo vroeg mogelijk te beginnen met het ontwikkelen van de Emotionele Intelligentie bij kinderen in het onderwijs. Meditatie, Mindfulness en Zelfcompassie beschouw ik als de belangrijkste instrumenten om je emotionele intelligentie mee te ontwikkelen. Met EQ werk je aan:

- meer zelfkennis (inzicht in persoonlijke kracht, kwetsbaarheden, gevoelsleven en behoeften)

- meer zelfcontrole

- meer empathie

- meer veerkracht 

- persoonlijke groei 

- meer bewuste en duurzame beslissingen 

- betere samenwerking

- betere relaties

- meer omgevingsbewustzijnContact met mij?

Klik hier
Website laten maken door Modual.