Missie en Visie


Tijdens mijn werk als communicatieonderzoeker (propedeuse psychologie, afgestudeerd in de communicatiewetenschap aan de UVA), sprak ik, in tijden van reorganisaties, veel medewerkers van grote bedrijven die het gevoel hadden vast te zitten. Dit waren vaak zeer getalenteerde en gemotiveerde mensen die zich al vroeg in hun loopbaan overbodig begonnen te voelen. De heftige gevoelens van onmacht en afhankelijkheid van deze mensen dreven mij om op zoek te gaan naar wegen waarmee zij zich weer gezien zouden voelen en weer in beweging konden komen. Ik vond de belangrijkste antwoorden op dit vraagstuk in de toenemende beschikbare kennis over Emotionele Intelligentie. Een prachtig 'instrument' dat iedereen, notabene gratis, bij zijn geboorte heeft meegekregen. Graag draag ik mijn steentje bij, als adviseur en coach, om dit instrument actiever in te zetten.

Daarbij baseer ik me op de laatste inzichten en bijdragen over Emotionele Intelligentie. Hieronder zie je een piramide die uitdrukt hoe Emotionele Intelligentie als instrument voor persoonlijke ontwikkelingen en bewustzijnsgroei zou kunnen dienen: vanuit de basis waarbij je eenvoudige prikkels ervaart, werk je aan de ontwikkeling van meer zelfbewustzijn, zelfcontrole, sociale vaardigheden en zelfactualisatie naar uiteindelijk meer bewustzijn van de universele emotionele eenheid met de wereld om je heen.

The emotional intelligence pyramid (9-layer model). In: 'A New Layered Model on Emotional Intelligence' (2018): Athanasios S. Drigas and Chara Papoutsi, National Centre for Scientific Research, Greece. 

Missie

Ik geloof dat professionals en ondernemers sneller en vooral bewuster kunnen groeien, zowel zakelijk als in hun privéleven, wanneer zij hun Emotionele Intelligentie beter laten samenwerken met hun IQ. Nog te veel laten we als mens een belangrijk potentieel van onze hersenen ongebruikt door hoofdzakelijk ons cognitieve brein, het 'controle gerichte deel' in te zetten. Hiermee sluit je een veelheid aan relevante informatie over je gezondheid, je welzijn, de mensen en de wereld om je heen, buiten. Wanneer je leert hoe je zintuigen je proberen te informeren over deze relevante zaken (EQ), ontwikkel je bewust een veel ruimer perspectief op de werkelijkheid. Een perspectief  dat je sneller bij kwalitatief betere oplossingen brengt dan wanneer je blijft hangen in alleen rationele gedachtenpatronen. Je ontdekt dat emoties niet bedoeld zijn om je van de wijs te brengen, maar juist om er wijzer van te worden en je aan te zetten tot constructieve actie. 

Via coachgesprekken, als sparring partner en als adviseur kijk ik met je naar lastige en complexe situaties,  zakelijk en / of privé. Door met meer afstand naar je situatie te kijken, en je daarbij te helpen los te komen van controle-gedachten en negatieve emoties, kun je sneller tot relevante inzichten en oplossingen komen. Oplossingen die bovendien meer rekening houden met zaken als: veranderingen in de toekomst, belangrijke relaties, je leefomstandigheden, etc. De kwaliteit van je beslissingen neemt toe omdat je bewustzijn groeit. In dit proces breng ik de volgende instrumenten in:

- Kennis van de samenwerking tussen Emotionele Intelligentie en het IQ. 

- Mijn intuïtie en mijn analytisch vermogen waarmee ik vlot bij de kern kom van zowel een probleem als de kansen

- Compassie en Zelfcompassie: alleen met het eerlijk erkennen van àl je actuele gevoelens en emoties, ontstaat ruimte voor nieuwe perspectieven en mogelijkheden

- Omdenk-technieken: problemen actief leren ombuigen naar kansen en mogelijkheden

- Het Talentenpaspoort van Peter Monsieurs (Pontis Management School en Universiteit van Antwerpen): brengt in één oogopslag je belangrijkste talenten in kaart door je emotionele drijfveren en denkstijl  te meten.

Visie

Het is mijn visie dat wanneer mensen hun EQ (Emotionele Intelligentie) beter laten samenwerken met hun IQ, zij meer gaan bijdragen aan een evenwichtiger samenleving. Ik pleit er dan ook voor om al zo vroeg mogelijk te beginnen met het ontwikkelen van de Emotionele Intelligentie bij kinderen in het onderwijs. Met EQ werk je aan:

- meer zelfkennis (inzicht in persoonlijke kracht, kwetsbaarheden, gevoelsleven en behoeften)

- meer zelfcontrole

- meer empathie

- meer veerkracht 

- persoonlijke groei 

- meer bewuste en duurzame beslissingen 

- betere samenwerking

- betere relaties

- meer omgevingsbewustzijnContact met mij?

Klik hier
Website laten maken door Modual.