Gratis E-book

 gratis exemplaar van e-book Zeggingskracht! over de verbindende kracht van communicatie: c.h.bunk@ziggo.nl

In dit boek worden grote maatschappelijke veranderingsprocessen die nu vooral in de Westerse wereld gaande zijn (overgang naar duurzame energie en eerlijke vormen van samenwerking) aangestipt, om vervolgens in te zoomen op het niveau waarop de mens tot verandering komt: door individuele bewustwordingsprocessen. We kijken naar de vragen: hoe kunnen we als individu de 'shift' maken van leven vanuit gevoelens van tekort naar overvloed, en wat betekent dit voor de manier waarop wij met elkaar communiceren?

Contact met mij?

Klik hier
Website laten maken door Modual.