Getting Unstuck

Tarieven Doorbraak Coachsessie 

Particulier:

- 65 euro, exclusief BTW per uur, coach locatie in Leiden of Oegstgeest; inclusief tussentijds contact via mail of telefoon.

Zakelijk:

- 95 euro excl BTW per  uur; inclusief tussentijds contact via mail of telefoon; coach locatie kan nader worden bepaald.


'Getting Unstuck', een heldere Engelse term voor het doorbreken van vastzittende patronen. Jaren geleden kwam ik het begrip tegen als titel van een boek dat is geschreven door directeur van  Career Development Programs aan de Harvard Business School, Timothy Butler. Butler werkt met (oud)-studenten die vastzitten in hun studie of loopbaan. In mijn coach- / adviespraktijk pas ik veel van zijn waardevolle inzichten toe.

In dit boek schrijft Butler uitvoerig over het thema 'vastzitten' en geeft hij zijn visie op zowel de belangrijkste oorzaken als de mogelijkheden om impasses te doorbreken. Butler wijst  erop dat het proces van vastzitten en verder komen in feite gaat over zeer betekenisvolle fases in  mensenlevens. Fases waar we allemaal vroeg of laat één of meerdere keren tegen aan lopen en die bedoeld zijn om onszelf op een dieper niveau te leren kennen. Een proces dat er veelal toe leidt dat jouw waarde ofwel betekenis in je werk of voor de mensen om je heen toeneemt. Je bent je tevens bewuster geworden van jouw 'eigen waarden', die principes die er voor jou wezenlijk toe doen en ervaart een grotere bereidheid om voor jezelf te gaan 'staan'. 

Of je ook echt iets wezenlijks over jezelf en de wereld om je heen opsteekt wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van het proces dat je doorloopt. Ofwel: lukt het je voorbij een bepaald punt te komen en door te breken, naar een situatie waar je een veel ruimer en dieper plaatje hebt gekregen van wie jij bent en waar jij voor staat in relatie tot de wereld om je heen. 'Making the shift', noemt Butler dit magische moment dat pas bereikt wordt wanneer je het rationele denken een tijdje op een zijspoor hebt weten te zetten. Loslaten, overgave, acceptatie van je kwetsbaarheid, toegeven dat jij niet alle (mentale) controle in handen hebt en toegeven dat je de oplossing even niet meer kunt bedenken is dan het devies.

Butler beschrijft een interessant voorbeeld van het maken van deze 'shift' met het verhaal van een onmogelijke keuze van Thich Nhat Hanh (nu een bekende Zen leraar). Deze Zen leraar stond voor een zeer moeilijke beslissing tijdens de Vietnam Oorlog. Thich Nhat Hanh was in deze tijd leider van een gemeenschap die steeds meer in gevaar kwam door het toenemende oorlogsgeweld. Het lukte hem maar niet duidelijk te krijgen wat hij voor zijn mensen kon doen. Hij besloot de tijd te nemen voor een urenlange loop-meditatie. Na afloop van deze meditatie was hij tot een dieper, meer intuïtief niveau van begrip van de situatie gekomen. Hij wist het nu zeker: het enige wat zijn mensen nog kon redden was vluchten. Ondanks de nare impact van dit besluit, bleek het achteraf toch de beste beslissing. De gemeenschap had het naderende geweld op geen andere manier kunnen overleven.

Contact met mij?

Klik hier
Website laten maken door Modual.