Coaching

Maak gebruik van het aanbod voor een gratis kennismakings- advies gesprek. Klik hiervoor op 'Contact met mij' onderaan deze pagina.


Coachsessie particulier:

60 minuten: € 75,- excl BTW.

Het tarief kan worden aangepast aan de financiële omstandigheden van klanten. Ik ben van mening dat iedereen in staat moet zijn om een coachtraject te betalen (sociaal ondernemerschap).

Wat ik doe:

De sessies kunnen in mijn praktijk in Oegstgeest / Leiden worden gehouden, of in een zakelijke omgeving in het Coachhuis Leiden. Bij grotere afstanden kunnen we het gesprek voeren via Skype.

Tijdens een sessie kijken we meestal eerst naar wat je doelen en wensen zijn voor het coachtraject. Hierna onderzoeken we welke obstakels het behalen van deze doelen in de weg staan. Vervolgens werken we via een gerichte 'aandacht - methode' aan het doorbreken van deze obstakels. Zo ontstaat een breder beeld op wat er nodig is om de vervolgstap te zetten die je dichter bij jezelf en bij je doelen brengt.

Voor het schrijven van een apart verslag, reken ik een bedrag van € 15,-.

Ik maak gebruik van instrumenten, methoden en kennis die ik onder meer heb ontleend aan aan:

-Methode Emotionele Intelligentie van Daniel Goleman en Google (Search Inside Yourself)

-Acceptance & Commitment Therapie (Time to Act, Gijs Janssen en Tim Batink)

-Mindfulness (Basisopleiding MBSR/ MBCT – Trainer, Rob Brandsma)

-Talentenpaspoort (Peter Monsieurs)


Coachsessie of Adviesgesprek zakelijk:

60 minuten: € 85,- excl. BTW.

Deze sessies zijn vaak gericht op een zakelijk vraagstuk: onduidelijkheid over de te varen koers van het bedrijf; hoe om te gaan met interne communicatievraagstukken of conflicten op de werkvloer.

In deze gesprekken wordt een probleemanalyse gemaakt van de situatie en wordt samen gezocht naar de meest constructieve en duurzame oplossing, rekening houdende met alle betrokken partijen.

Ook in de zakelijke gesprekken wordt gebruik gemaakt van technieken waarmee de klant de persoonlijke emoties weet te ontstijgen om tot een zo objectief en constructief mogelijke oplossing te komen.

Wat ik niet doe:

Psycho-therapeutische zorg verlenen aan mensen in een diepe crisis. Benader in zo’n situatie een psycholoog, psychiater of gecertificeerde counseler.

Snelle en makkelijke antwoorden geven voor complexe situaties en omstandigheden. Mijn werkwijze is procesgericht. Ik sta naast je als mens in een proces, en samen onderzoeken we de wegen naar een duurzame en constructieve oplossing.Neem contact op voor een gratis telefonisch intakegesprek: 06-26072534 of c.h.bunk@ziggo.nl

Terug naar overzicht

Contact met mij?

Klik hier
Website laten maken door Modual.