Coach bij burnout, verlies & rouw 

De bewuste ondernemer en professional die ik coach heeft te maken (gehad) met verdrietige, onprettige of soms onrechtvaardige gebeurtenissen in zijn of haar baan, bedrijf of privéleven. Tegelijkertijd is/ was hij of zij niet bij machte om hier iets aan te doen.

Deze ervaringen kunnen belemmerend werken voor de persoonlijke groei en bij het zetten van concrete vervolgstappen. Er is dan sprake van een emotionele blokkade die leidt tot een impasse: ondanks de beste intenties en verwoede pogingen kom je geen stap verder, en ga je eerder achteruit.

Wat deze ervaringen nodig hebben is dat ze alsnog worden erkend en dat de pijnlijke gevoelens die destijds mogelijk te snel zijn weggedrukt, alsnog worden toegelaten.

Pas dan ontstaat ruimte om het lot te accepteren. Je kunt gaan zien wat de ervaringen en gevoelens te zeggen hebben over wat jij belangrijk vindt, wat jouw waarden zijn en waar jouw onderscheidende kracht ligt. Je gaat zien dat er ook andere  wegen en oplossingen zijn.

Al met al kan dit een verwarrend proces zijn. Je kunt er bijvoorbeeld achter komen dat de nieuw verworven zelfkennis haaks staat op eerder gemaakte keuzes. 

Empowerment, waar we het hier over hebben, is  een complex proces van bewustwording waarbij je moed ontwikkelt om steeds meer op basis van jouw EigenWaarde te gaan werken, ondernemen en leven.

De afgelopen 20 jaar heb ik veel professionals, ondernemers en leidinggevenden bijgestaan op doorbraakmomenten in dit proces. De thema's (on)macht en (on)balans vormen een belangrijke rode draad in mijn werk.

Praktisch:

Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur en kost € 135,- (inclusief btw). Deze vindt plaats in mijn coachruimte aan huis in Oegstgeest of in een zakelijke ruimte in Leiderdorp. Ook kunnen we afspreken in de buitenlucht, bijvoorbeeld in Cronesteijn (Leiden), Meijendel, de Horsten (Wassenaar), of  aan zee (Noordwijk, Katwijk en Kijkduin). 

Gemiddeld duurt een traject  zo'n 6 tot 8 sessies. Het komt ook voor dat 3 tot 4 sessies voldoende zijn om een impasse te doorbreken. 

 Een gemaakte afspraak mag je tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen.

Ik ben door de NOBCO gecertificeerd als Beroepscoach, en daarmee in het bezit van het EIA Keurmerk (European Individual Accreditation-keurmerk).

Vermeld bij  kwaliteitscoaches van Coachfinder, een initiatief van Psychologie Magazine.

Contact


'The sessions with Christina were an extra strength in a more challenging time in my life' (Daisy, ontwerper)

Losse Sessie: Even Zonder Oordelen 

55e5cc61c5394df72d1e1e933af97f02.jpg

Meer lezen