Van controle naar loslaten

Maar hoe doe je dat dan: dwars door de narigheid heen zwemmen? En wat maakt het uiteindelijk uit of je een crisis probeert te omzeilen of er juist dwars doorheen gaat?

Maar hoe doe je dat dan: dwars door de narigheid heen zwemmen? En wat maakt het uiteindelijk uit of je een crisis probeert te omzeilen of er juist dwars doorheen gaat? Volgens Timothy Butler, schrijver van het boek 'Getting Unstuck' en werkzaam als Loopbaanspecialist aan de prestigieuze Harvard Business School in de Verenigde Staten, kan een goed doorlopen emotionele crisis je veel waardevolle bagage voor de rest van je leven opleveren. Een impasse zo nu en dan geeft je zelfinzicht, helpt je karakter verdiepen en brengt je bij oplossingen die je nooit had kunnen bedenken. Wanneer je deze kans op persoonlijke verdieping (of bewustzijnsgroei) aan je voorbij laat gaan, is de kans groot dat je vaker tegen dezelfde muren blijft oplopen. Tegelijkertijd vergt het wel behoorlijk wat moed om de controle los te laten, je over te geven aan de situatie en te stoppen met jezelf af te leiden of te piekeren. Loslaten in een crisissituatie gaat immers lijnrecht tegen je overlevingsmechanisme in: je brein gaat krampachtig te keer op zoek naar oplossingen, je spieren spannen zich aan, klaar om het gevaar zo snel mogelijk te omzeilen, of om het gevecht aan te gaan. Je bent bereid alles te doen, behalve loslaten. 

Wat werkt dan wel? Meditatie, Mindfulness en een goede coach kunnen je allemaal helpen de betekenis achter de pijnlijke gebeurtenissen te vinden. Een dergelijke 'mentale reset' geeft je  kracht en zelfvertrouwen om de draad weer op te pakken en de schoonheid van het leven opnieuw te ontdekken. Ook kun je je meer verbonden gaan voelen met de wereld om je heen. Je bent beter in staat je plannen om te zetten in concrete daden. Kortom: een transformatie die je maakt tot een authentieker, verantwoordelijker en tevredener mens.